Cấu tạo của tôn chống nóng, tôn cách nhiệt Kimura

Tôn chống nóng hay còn được đa số khác hàng của chúng tôi gọi là tôn cách nhiệt Kimura. Có thể nói, cái tên của tôn cách nhiệt đã nói luôn cho chúng ta biết chúng được dùng dể làm gì rồi đúng không? Chúng ta cùng tìm hiểu xem vì sao chúng lại có … Chi tiết